A case of SARS-CoV-2 reinfection in Ecuador

Producción científica: Contribución a una revistaCartarevisión exhaustiva

57 Citas (Scopus)
Idioma originalInglés
Páginas (desde-hasta)e142
PublicaciónThe Lancet Infectious Diseases
Volumen21
N.º6
DOI
EstadoPublicada - jun. 2021

Citar esto